• تصور شما همیشه باید این باشد که ما کار نکرده خیلی داریم.
 • کاری که متناسب با شان انسان است هیچ وقت تمام نمیشود.همیشه می شود جلو رفت.
 • نیروی دریایی باید آماده باشد،این ماموریت را باید خیلی جدی بگیرید.
 • امروز بخش مهمی از مسائل دفاعی و امنیتی، به دریا ارتباط پیدا میکند.
 • دریاهای آزاد دنیا مال همه است.
 • نیروی دریایی هنوز خیلی جا برای پیشرفت دارد.
 • گنجینه های بی بدیل ملت ایران شماها هستید.
 • درهمین سواحل نیلگون خلیج فارس عزیزان ارتش و سپاه خون دادند.
 • این نقطه، نقطه اقتدار است. نقطه عزت است.
 • ظرفیت نیروی دریایی، ظرفیت بسیار عظیمی است.
 • ارتش متعلق به ایران و متعلق به اسلام است.
 • در خلیج فارس جنگ کردن داخل خانه است.
 • نیروی دریایی است که هم سیاسی، بین المللی و هم علمی و هم نظامی است.
 • اقیانوس هند و مدیترانه و همه جای دنیا را می گردید و ارتباطات برقرار می کنید.
 • نیروی دریایی یک نیروی بین المللی است.
 • نیروی دریایی هم دارای علم و فناوری است.
 • طبیعت نیروی دریایی، طبیعت علم و فناوری است.
 • بدون توانایی مدیریت کار پیش نمی رود. این را یک اصل بدانید.
 • من همیشه برای شما کارکنان نیروی دریایی دعا میکنم.
 • عزیزان من، راه نورانی و پر برکتی است. قدر این راه را بدانید.
 • راه شما راهی پر افتخار است.
 • دریای عمان را دست کم نگیرید خیلی مهم است.
 • نیروی دریایی باید آماده باشد این ماموریت را خیلی جدی بگیرد.
 • نفس حضور شماست که دشمن را دستپاچه میکند.
 • یک مسئله مهم، مسئله جنگ الکترونیک است.
 • Slide2
 • Slide3
 • slide 6
 • slide1

چهارمین هـمایش ملی و دومین همایش بین المللی دو سالانه طب پیشگیری ، بهداشت ، امداد و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و زیر سطحی  

   بندرعباس - 26 تا 30 دی ماه  1395

 

122


حمایت کنندگان

 

اشتراک خبرنامه

با وارد کردن نشانی پست الکترونیکی خود جدید ترین اخبار را دریافت کنید.

گالری تصاویر

 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 15
 • 19
 • 20
 • 2
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26