حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده برنزی
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
پژوهشگاه علوم شیلات ایران
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده برنزی
ستادکل نیروهای مسلح
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشکده علوم پایه کاربردی  جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی_|_The Academic Center for Education, Culture and Research  r
پژوهشکده علوم وصنایع غذایی_|_Research Institute of Food Science and Technology
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله _|_Baqiyatallah University of Medical Sciences
حمایت کننده نقره ای
دانشکده سلامت،ایمنی و محیط زیست _|_School of Health , Safety and Environment
حمایت کننده برنزی
سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
مرکز تحقیقات ترومای جاده ای گیلان_|_Guilan Road Trauma Research Center