محل برگزاری همایش:

ششمین همایـش ملـی و چهارمین همایـش بیـن المللـی دوسـالانه طـب پیشـگیری ، بهداشـت ، امـداد و درمـان دریایــی بــرروی شــناورهای ســطحی و زیــر ســطحی در شهر ساحلی نوشهر و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره) در سالن خوارزمی برگزار می گردد. 

 

دانشگاه علوم و فنون دریایی امام خمینی (ره)

 

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر یا دانشگاه علوم دریایی نوشهر، دانشگاه نظامی زیرمجموعه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، که در سال ۱۳۵۹ تأسیس شد. این دانشگاه هم‌اکنون از ۶ دانشکده عرشه و فرماندهی کشتی، تفنگدار دریایی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، کمیسر دریایی و دانشکده علوم پایه، تشکیل می‌شود و هر ساله در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. دانشگاه علوم دریایی در شهر نوشهر، استان مازندران مستقر می‌باشد.